Van Trier

Hendriks: Rouw en razernij om caesar
 • Date
  7 november 2012
 • Social:
  Facebook
Close

Rouw en razernij om Caesar

“Et tu, Brutus?!” Wie kent ze niet, de legendarische laatste woorden van Julius Caesar? Of hij ze werkelijk gesproken heeft en over de toedracht in de dagen rond zijn dood is veel geschreven en lopen de meningen uiteen. De antieke bronnen zijn niet eenduidig en laten ruimte voor interpretatie, bijvoorbeeld over de dag waarop Caesar gecremeerd werd. Schatting lopen uiteen van vier tot negen dagen na de moord.

Tommie Hendriks is gefascineerd door het leven en de dood van Julius Caesar en wil in zijn boek bewijzen dat Julius Caesar al drie dagen na zijn dood, en daarmee veel eerder dan door historici algemeen aangenomen, gecremeerd werd. In ‘Rouw en Razernij om Caesar’ reconstrueert Hendriks als bewijs de gebeurtenissen van de dag voor de moord tot de dag van crematie tot in de details. Gewetensvol ontleedt hij hiervoor antieke en laat antieke biografische bronnen totdat een bijna naadloos verhaal ontstaat dat de gebeurtenissen van die dagen vrijwel van uur tot uur beschrijft.

Het boek lijkt wetenschappelijke autoriteit te willen uitstralen om de lezer aan de hand van belangwekkende ontdekkingen van revolutionair nieuwe inzichten te overtuigen. De eerste indruk die de lezer krijgt bij het openslaan van het boek, brengt meteen de eerste twijfels aan het beoogde wetenschappelijke gehalte. Het eerste deel van het boek is erg prozaisch en met dialogen in directe rede geschreven, in ongebruikelijk grote letters gedrukt, verluchtigt met naïeve pentekeningen en zonder referenties. Een samenvatting in het Engels, zoals goed gebruik in dissertaties, wordt gevolgd door de epiloog waarin de centrale these van het boek wordt gepresenteerd: het Christendom vereerd met Christus eigenlijk Julius Caesar, niet Jezus van Nazareth. Het resterende deel van het boek heeft in zijn vorm een sterk wetenschappelijk karakter en staat daarom in groot contrast met het eerste deel. In een overzicht vat Hendriks de gebeurtenissen na Caesars dood samen en presenteert kort de verschillende biografen, zoals Plutarchus, Cicero en andere tijdgenoten, wier verslagen hij gebruikt, ditmaal door de noodzakelijke referenties onderbouwd. In het daarop volgende hoofdstuk reconstrueert hij een uitgebreid chronologisch overzicht van de gebeurtenissen die soms op de minuut gedateerd zijn. Daarin staaft hij elke zinsnede minutieus op diverse bronnen. Tenslotte wordt ook het narratieve eerste deel door verwijzingen naar dezelfde bronnen onderbouwd.

Onorthodoxe hypothesen, zoals een 2000 jaar durende persoonsverwisseling, vragen om bijzonder overtuigende bewijzen en een gedegen argumentatie. Hendriks motivatie om te bewijzen dat Caesar 17 Maart, drie dagen na zijn dood, gecremeerd is, komt voort uit de wens de hypothese van de persoonsverwisseling tussen Julius Caesar en Jezus Christus te onderbouwen. Daarin staat namelijk Caesars crematie voor de Bijbelse opstanding van Jezus, drie dagen na diens kruisiging. Antieke bronnen geven geen eenduidig datum, maar de meeste historici beschouwen 17 maart, een Romeinse feestdag, als onwaarschijnlijke datum voor de crematie. Door de afloop van gebeurtenissen van de dagen na Caesars dood tot in het kleinste detail te reconstrueren, onderneemt Hendriks een poging juist deze 17e maart als meest plausibele te presenteren. Uiteindelijk kan hij over deze datum echter ook niet meer zeggen dan dat deze, net als de anderen, niet uitgesloten kan worden. Verder ‘bewijs’ blijft achterwege.

Zijn historische bronnen, daaronder zijn Cicero (106 v.Chr. – 43 v.Chr.), Plutarchus (ca. 46 v.Chr. – ca. 125 A.D.) en Appianus (ca. 95 A.D. – ca. 165 A.D.) analyseert Hendriks helaas niet, waardoor onduidelijk blijft vanuit welk historisch perspectief dezen over Caesar geschreven hebben. Daarin tegen lijkt hij het aantal woorden dat elk van deze chronisten aan Caesar weidde van groter belang te vinden. Ter ondersteuning van zijn argumentatie herinterpreteert Hendriks een middeleeuws reliefbeeltje van de kruisigingsscene tot de crematiescene van Caesar waar een wassen beeld van de vermoorde Caesar aan een kruis aan het volk werd laten zien. Belangrijke moderne werken over het leven van Julius Caesar blijven bij Hendriks eveneens onvermeld en één auteur lijkt een dominante plaats in te nemen: Drs. Francesco Carotta, auteur van het boek ‘War Jesus Caesar?’ Bij vertaling in het Engels (Nederlandse vertaling volgt binnenkort) door Drs. A.P.J. Hendriks, psycholoog en auteur, ging een vraagteken verloren en werd het ‘Jezus was Caesar’. Mr. Drs. Gerard W. J. Janssen, classicus, vertaler van Plutarchus en schrijver van het voorwoord voor “Rouw en Razernij”, is van beroep leraar klassieke talen aan het Pieter Jelles Gymnasium in Leeuwarden met een bijrol in de documentaire ‘Het evangelie van Caesar’ van Drs. Jan van Friesland, televisiemaker van Buitenhof, een goede vriend van Hendriks. Wanneer de vele doctorandus-titels bedoelt zijn om het verhaal autoriteit te verlenen, dan zal dit komen uit een gebrek aan acceptabele argumenten.

Hendriks wil met “Rouw en Razernij om Caesar” de hypothese van de persoonsverwisseling tussen Jezus Christus en Divus Iulius meer geloofwaardigheid geven door te bewijzen dat Caesar drie dagen na zijn dood gecremeerd werd, wat als herrijzenis gevierd werd en tot vergoddelijking van de ‘Divus Iulius’, die wij tegenwoordig als Jezus Christus kennen, leidde. Met zoveel zorg en geduld beschreven, is dit boek, door de nadruk op vermeende ‘academische autoriteit’ en het volledige gebrek aan een werkelijk kritische blik op de gebeurtenissen naar academische maatstaven een flater en een fabeltje met slechte smaak. Maar gezien de energie en tijd die in het boek en zijn publicatie gestoken werd, is het vooral een gemiste kans de politieke moord op Caesar gedegen te analyseren en daarmee een boeiend onderzoek met actuele relevantie te leveren. Zo is het verloren tijd, ook voor de lezer.

 • Reviewed by:
  Helmer van der Heide
 • Author:
  Tommie Hendriks
 • ISBN:
  9789059112957
 • Pages:
  234
 • Price:
  € 16,95
 • Published:
  2008
 • Publisher:
  Uitgeverij Aspekt
 • Posted in:
  Book review

Articles

The Anthropocene: A new era in the history of Planet Earth in which the human species is a main driver of global environmental change. Planetary Boundaries: Thresholds in […]

Continue reading →

View all

Articles

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), could have brought us closer to a strengthened earth system governance. Closer towards a global, effective architecture for governance of […]

Continue reading →

View all

Articles

Ontwikkelingen in het onderwijs onder Khomeini, Khatami en Ahmadinejad in de Islamitische Republiek Iran. Onderwerp Onderwijsbeleid en de dynamiek onder de jeugdige bevolking in het onderwijsveld in Iran […]

Continue reading →

View all

Book review

Lux Voor schrijft een boek. Een “Handleiding voor de toekomst”, voor Nederland en ook voor Europa. Maar wie, of wat is Lux Voor? Geen politieke partij, geen vereniging […]

Continue reading →

View all

Book review

Baruch, of ook wel Benedict, de Spinoza, zoon van joods-Portugese immigranten, was lensenslijper en leefde aan het eind van de 17e eeuw in de Nederlanden. Maar bovenal was […]

Continue reading →

View all

Book review

“Et tu, Brutus?!” Wie kent ze niet, de legendarische laatste woorden van Julius Caesar? Of hij ze werkelijk gesproken heeft en over de toedracht in de dagen rond […]

Continue reading →

View all

Book review

‘Actief pluralism’ is een term die in de afgelopen jaren een vaste plek heeft gekregen in Belgische beleidsdocumenten. Bedoeld als tegenstelling tot voorheen gangbare opvatting over tolerantie als […]

Continue reading →

View all

Book review

Van het politieke wel en wee worden dagelijks vele spotprenten gemaakt, waarvan Koos van Weringh een fervent verzamelaar is. Inmiddels heeft hij dan ook meerdere verzamelingen van spotprenten […]

Continue reading →

View all

Book review

Waarheen leidt ons het begrip dat wij hebben van de werkelijkheid en de wereld om ons? De wiskundige, filosoof en theoloog J.J.W. Berghuys stelt vast dat wij met […]

Continue reading →

View all

Book review

Het twistgesprek, gepubliceerd in “Woher eine Ethik nehmen?”, vond al in 1974 als briefwisseling plaats tussen Mächler en Marti en verscheen voor het eerst in de Basler National […]

Continue reading →

View all

Book review

Tegenwoordig lijkt de toekomst van de Europese Unie synoniem te staan met heikele zaken als het ´Nee´ van Frankrijk en Nederland tegen de grondwet en de controverse omtrent […]

Continue reading →

View all

Projects

Tanzperformance: Gesetzeskraft – En force de loi Veranstalter: 48 Stunden Neukölln Festival (http://www.48-stunden-neukoelln.de/2013/) Zeit: Samstag 15.6.13, Einlass ab 20:00 bis Dunkelheit Ort: Friedhofskapelle, Lilienthalstraße 7 Produktion: Little strategies […]

Continue reading →

View all

Projects

Berlin based Finnish Photographer Janne Tervonen is working and living in Berlin since 2008. Documenting Berlin metropolitan obscure and hidden corners, seen from is very individual angle. Absolutely […]

Continue reading →

View all