Van Trier

 • Date
  19 juli 2011
 • Social:
  Facebook
Close

Ontwikkelingen in het onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs onder Khomeini, Khatami en Ahmadinejad in de Islamitische Republiek Iran.

Onderwerp
Onderwijsbeleid en de dynamiek onder de jeugdige bevolking in het onderwijsveld in Iran na 1979.

Probleemstelling
Onderwijs wordt in veel landen ingezet om naast kennis bepaalde opvattingen over te brengen op de jeugd, de nieuwe generatie burgers van het land. In Iran is het onderwijs sinds de revolutie ingezet om goede moslims en loyale burgers te vormen. Op welke manier poogt de overheid in Iran het onderwijs te beïnvloeden? En welke ontwikkelingen vonden in het onderwijsveld plaats sinds de revolutie in 1979 die de uitkomsten van het beleid hebben beïnvloed? Zouden de kinderen van de revolutie allen goede loyale moslims geworden?

Samenvatting
Bijna drie decennia na de revolutie in Iran kan de Iraanse bevolking beschouwd worden als gematigd religieus doch kritisch ten aanzien van haar overheid en de politieke islam. In tegenstelling tot de beeldvorming in de Westerse media zijn de meeste Iraniërs positief ten aanzien van het Westen en is de volksaard bovenal gemoedelijk en fun-loving. Hoewel de meerderheid van de bevolking de regering steunt betreffende haar claim op onafhankelijkheid en het recht op nucleaire energie, werd in een landelijk onderzoek in 2007 door 88% van de ondervraagden meer belang gehecht aan de verbetering van de economische situatie. De overgrote meerderheid van de ondervraagden zou daarbij openstaan voor Westerse investeringen en handel.

De huidige opvattingen en prioriteiten onder de bevolking staan recht tegenover de onderwijsdoelen in de Islamitische Republiek sinds de revolutie in 1979. Het Iraanse onderwijs wordt doorgaans bestempeld als indoctrinerend, polariserend en vijandig ten aanzien van het Westen. De islamitische geestelijke Khomeini, die na de revolutie in 1979 aan de macht kwam in Iran, wilde de Iraanse samenleving herislamiseren, waarbij hij het onderwijs een belangrijke rol toekende. Hij verwachtte met een geïslamiseerd onderwijs de jeugdige generatie in Iran te vormen tot loyale islamitische burgers. Om het onderwijs in te kunnen zetten als instrument voor het vormen van de nieuwe generatie naar Khomeini’s ideaalbeeld, werd begin jaren tachtig het onderwijsveld gezuiverd van alles wat riekte naar Westerse invloeden. Tijdens deze culturele revolutie werden schoolboeken ontdaan van “onislamitische” afbeeldingen, liberale docenten en studenten uit het onderwijs verwijderd en critici van het regime op brute wijze het zwijgen opgelegd.

In de jaren negentig groeide echter opnieuw het verzet tegen de politieke en culturele onderdrukking, waarbij de Iraanse jeugd een eigenzinnig gezicht liet zien. De kinderen van de revolutie die waren opgegroeid met het islamitische onderwijs, bleken weinig interesse te hebben voor religieuze zaken. De jeugd daagde de gevestigde orde uit met massale protesten.

Onder de regering van de hervormingsgezinde Khatami, president van Iran van 1997 tot 2005, ontstond er meer ruimte voor debat en vrijheid in de publieke sfeer. Khatami pleitte voor matiging, tolerantie en ruimte voor verscheidenheid. Met zijn pleidooi sprak hij velen aan en bij beide presidentsverkiezingen wist hij zich gesteund door 20 miljoen kiezers. Khatami stimuleerde intellectueel debat en kritische studentenbewegingen, maar ook in de publieke sfeer veranderde het klimaat. Hoofddoeken zakten naar achter, de islamitische kledingnormen werden verruimd en de moraalpolitie verdween naar de achtergrond. Op ongekende schaal werden taboes doorbroken en de grenzen van de sociale ruimte opgerekt.

Zoveel kritisch intellect konden de architecten van de Islamitische Republiek niet verdragen en eind jaren negentig greep de conservatieve beweging binnen de overheid naar het enige middel waarmee zij haar macht kon behouden: geweld. De barsten waren echter onherstelbaar.

Ook de huidige conservatieve president ziet in kritiek een uitnodiging tot onderdrukking en repressie. Opnieuw worden studentenprotesten hardhandig neergeslagen en wordt studentenactivisme ontmoedigd door kritische studenten te schorsen of zelfs uit te schrijven en naar militaire dienst te sturen. Ook worden opnieuw Iraanse vrouwen, het gezicht van de Islamitische Republiek, gemaand tot islamitische bescheidenheid, tevergeefs. Ondanks de repressieve maatregelen blijven studenten kritisch en blijven veel jonge vrouwen de gevestigde orde uitdagen door over de straten te paraderen als zelfbewuste fotomodellen. Verboden satellietschotels floreren op de daken en ook de pers blijft ruimte creëren voor kritiek: ondanks de aanvallen van de conservatieve gelederen binnen de regering is kritisch debat niet meer weg te denken uit de Iraanse samenleving.

Het islamisering- en onderwijsbeleid van Khomeini en zijn opvolgers heeft haar doel gemist. Zelfs na drie decennia van culturele onderdrukking blijft de bevolking kritisch en eigenzinnig. Onderwijsdoelen hebben kortom niet altijd de uitwerking die beoogt wordt, waarvan Iran een schoolvoorbeeld is.

Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat de Iraanse bevolking mondig is en dat ondanks onderdrukkende maatregelen vanuit de overheid studentenbewegingen veerkrachtig zijn en de pers kritisch blijft. De greep van de overheid op de denkbeelden van de bevolking is kortom beperkt.

Ook de macht van het onderwijs bleek in dit onderzoek beperkt: de samenleving is niet maakbaar. Dat betekent voor Nederland dat de vrees voor de invloed van islamitisch onderwijs overtrokken is.

(Drs. E.M. Scholte woonde tijdens haar studie enkele jaren in Iran. Deze samenvatting is gebaseerd op de onderzoeksbevindingen van haar doctoraalscriptie die ze schreef over het onderwijs in het postrevolutionaire Iran).

 • Reviewed by:
  Helmer van der Heide
 • Author:
  Elisa Scholte
 • Pages:
  64
 • Price:
  € 10,00
 • Published:
  2007
 • Posted in:
  Articles

Articles

The Anthropocene: A new era in the history of Planet Earth in which the human species is a main driver of global environmental change. Planetary Boundaries: Thresholds in […]

Continue reading →

View all

Articles

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), could have brought us closer to a strengthened earth system governance. Closer towards a global, effective architecture for governance of […]

Continue reading →

View all

Articles

Ontwikkelingen in het onderwijs onder Khomeini, Khatami en Ahmadinejad in de Islamitische Republiek Iran. Onderwerp Onderwijsbeleid en de dynamiek onder de jeugdige bevolking in het onderwijsveld in Iran […]

Continue reading →

View all

Book review

Lux Voor schrijft een boek. Een “Handleiding voor de toekomst”, voor Nederland en ook voor Europa. Maar wie, of wat is Lux Voor? Geen politieke partij, geen vereniging […]

Continue reading →

View all

Book review

Baruch, of ook wel Benedict, de Spinoza, zoon van joods-Portugese immigranten, was lensenslijper en leefde aan het eind van de 17e eeuw in de Nederlanden. Maar bovenal was […]

Continue reading →

View all

Book review

“Et tu, Brutus?!” Wie kent ze niet, de legendarische laatste woorden van Julius Caesar? Of hij ze werkelijk gesproken heeft en over de toedracht in de dagen rond […]

Continue reading →

View all

Book review

‘Actief pluralism’ is een term die in de afgelopen jaren een vaste plek heeft gekregen in Belgische beleidsdocumenten. Bedoeld als tegenstelling tot voorheen gangbare opvatting over tolerantie als […]

Continue reading →

View all

Book review

Van het politieke wel en wee worden dagelijks vele spotprenten gemaakt, waarvan Koos van Weringh een fervent verzamelaar is. Inmiddels heeft hij dan ook meerdere verzamelingen van spotprenten […]

Continue reading →

View all

Book review

Waarheen leidt ons het begrip dat wij hebben van de werkelijkheid en de wereld om ons? De wiskundige, filosoof en theoloog J.J.W. Berghuys stelt vast dat wij met […]

Continue reading →

View all

Book review

Het twistgesprek, gepubliceerd in “Woher eine Ethik nehmen?”, vond al in 1974 als briefwisseling plaats tussen Mächler en Marti en verscheen voor het eerst in de Basler National […]

Continue reading →

View all

Book review

Tegenwoordig lijkt de toekomst van de Europese Unie synoniem te staan met heikele zaken als het ´Nee´ van Frankrijk en Nederland tegen de grondwet en de controverse omtrent […]

Continue reading →

View all

Projects

Tanzperformance: Gesetzeskraft – En force de loi Veranstalter: 48 Stunden Neukölln Festival (http://www.48-stunden-neukoelln.de/2013/) Zeit: Samstag 15.6.13, Einlass ab 20:00 bis Dunkelheit Ort: Friedhofskapelle, Lilienthalstraße 7 Produktion: Little strategies […]

Continue reading →

View all

Projects

Berlin based Finnish Photographer Janne Tervonen is working and living in Berlin since 2008. Documenting Berlin metropolitan obscure and hidden corners, seen from is very individual angle. Absolutely […]

Continue reading →

View all